Garantie

NOA-afbouwgarantie
De voordelen van dit keurmerk zijn uiteenlopend . De opdrachtgever kan aan de hand van het keurmerk direct zien of het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Garantie

Garantiefonds
Voor onze gevelisolatieprojecten kan er gebruik worden gemaakt van de garantieverzekering Stichting Garantiefonds Gevelsystemen. Het garantiefonds biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor het product gevelisolatie door de uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een garantieverzekering. Het Garantiefonds stelt als eis dat er door een keuringsinstituut een projectmatige controles worden uitgevoerd en een goedkeurende verklaring wordt afgegeven gedurende de uitvoering. De volledige aanneemsom ligt ten grondslag aan de dekking.

Mocht er binnen de garantietermijn schade optreden aan gevelisolatieprojecten die onder haar garantieregeling vallen, dan zorgt het Garantiefonds voor herstel van de schade of voor vervanging.

Garantie

Gevelsupport
Pickkers BV maakt gebruik van de diensten van ingenieursbureau Gevelsupport. Hun activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van het Gepleisterd Bouwen in algemene zin, en meer in het bijzonder op het adviseren en begeleiden van daartoe uitgevoerde werkzaamheden.

Garantie

Afbouwkeur
De voordelen van dit keurmerk zijn uiteenlopend . De opdrachtgever kan aan de hand van het keurmerk direct zien of het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De kwaliteit is verzekerd en ook naar de eindklant toe is het een geruststellende gedachte dat alles achter de schermen goed is geregeld. Tot slot is het voor de bedrijven die een keurmerk dragen een blijvende uitdaging en verplichting naar zichzelf om voortdurend het vakmanschap op peil te houden.

De echte meerwaarde van een bedrijf met Afbouwkeur (Stuckeur, Vloerkeur of Plafond & Wandkeur) zit hem in hun kennis van processen en specifieke vakgebieden. Ze houden rekening met de dynamiek van de bouwplaats en de uitdagingen van uw project. Wanneer uw project in de zorg bijvoorbeeld dient te voldoen aan strikte hygiëne-eisen of uw opdracht in de openbare ruimte tegen een stootje moet kunnen, is het goed te weten dat onze bedrijven beschikken over deze specialistische kennis.

Vraag hier geheel vrijblijvend uw offerte aan

Contact

Helaas zijn we er nu niet. Maar u kunt ons een email sturen en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen